Ekologia – czym jest? Czy jest ważna? I z czym to się w ogóle je.  

by in Tezaurus 22 lutego 2022

Everything comes from the interrelationship between humans and nature, it is important that we figure out a way to promote and improve that relationship,” Natalie Hall 

Wszystko opiera się na wzajemnej relacji między ludźmi a naturą, ważne jest, abyśmy znaleźli sposób na promowanie i poprawę tej relacji” – Natalie Hall 

Ekologia – wstęp

Większość z nas na hasło Ekologia ma przed oczami obraz strajkujących aktywistów, przywiązanych do drzewa aby uchronić je przed wycinką, transparenty z hasłami o wyniszczaniu Ziemi oraz ekosystemu I wyginięciu wszystkich gatunków. Niestety takie wyobrażenie pozostawia dość negatywne odczucia, mimo że intencje owych aktywistów z naszej wyobraźni są poniekąd słuszne.  

Ekologia – definicja

Zacznijmy zatem od samego początku. Ekologia z greckiego oznacza: ‘oikos’ dom, gospodarstwo, środowisko, ‘logos’ słowo, umysł, wiedza. Można więc powiedzieć, że Ekologia oznacza “dom przyrody” lub “gospodarstwo przyrody”.  

Ekologia – historia

Historia pojęcia ekologii jaką znamy dziś sięga aż IV w. p. n. e. więc zawarcie jej tutaj zajęłoby kolejne kilkanaście stron. Możemy jednak przybliżyć jeden z ostatnich znaczących faktów z owej historii. W 1869r. niemiecki zoolog, przyrodnik, filozof oraz ewolucjonista Ernsta Haeckla wprowadził pojęcie ekologii jako naukę o współistnieniu i oddziaływaniu na siebie organizmów oraz środowiska, badanie wzajemnych interakcji pomiędzy osobnikami jednego bądź różnych gatunków oraz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. 

Ekologia – dlaczego jest ważna

Ekologia jak najbardziej ma znaczenie i jest ważna dla istnienia każdego z nas. Zrozumienie jaki wpływ mają organizmy na otaczające je środowisko, a w szczególności jaki wpływ ma działalność człowieka na środowiska jest kluczowa abyśmy byli w stanie utrzymać balans w przyrodzie – co powinno być naszym głównym zadaniem. Równowaga już dawno niestety została mocno naruszona i przez wiele lat mało kto się nad tym zastanawiał. Ludzie mają ogromny wpływ na świat przyrody – bezpośrednio, poprzez rybołówstwo, zbieranie plonów, zmianę użytkowania gruntów, urbanizację; a pośrednio, przede wszystkim poprzez skutki zmiany klimatu. Jest wiele powodów do niepokoju o naszą planetę, ale ekologia to także nauka optymizmu i nadziei. Dzięki studiowaniu ekologii, prowadzeniu coraz to szerszych badań na jej temat i budowaniu świadomości wśród społeczeństwa jesteśmy w stanie zbliżyć się do równowagi w przyrodzie. Warto nauczyć się jak korzystać z tego co otrzymujemy od Matki Natury i wspierać ją, a w zamian otrzymamy zdrowe warunki do życia i rozwijania się we wszelkich obszarach.  

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” – Platon