Poznaj naszą ofertę szkoleń dedykowanych położnym, opracowanych w oparciu o znajomość potrzeb środowiska medycznego. Ciągłe doskonalenie kwalifikacji jest zadaniem położnej, która poprzez własny rozwój wpływa na jakość funkcjonowania całego oddziału. Proponowane szkolenia przyczynią się do zwiększenia morale pracowników oraz usprawnią komunikację w pracy zespołowej.

Tematy szkoleń:​

Wiedza nt. fizjologii snu niemowląt vs. postępowanie niemedyczne

Program ramowy:
1.Usługi niemedycznych „konsultacji snu” jako ryzyko dla zdrowia niemowląt.
2.Medyczne aspekty związane z oceną jakości snu niemowląt.
3.Porada laktacyjna jako część konsultacji snu.
4.Przebieg konsultacji prowadzonej przez położną oraz pomocna dokumentacja.
Czas trwania: 3-4h

Dzidziuś
Problemy ze snem u noworodków i niemowląt – granica pomiędzy fizjologią a wskazaniem wczesnej interwencji terapeutycznej

Program ramowy:
1.Fizjologia snu niemowląt – jak edukować rodziców.
2.Żywienie niemowląt a sen.
3.Wpływ snu na wszystkie aspekty rozwoju dziecka.
4.Medyczne aspekty problemów ze snem.
5.Współpraca interdyscyplinarna w rozwiązywaniu problemów ze snem w oparciu o doświadczenie położnej. Czas trwania: 3-4h

Zarządzanie marką osobistą położnej

Program ramowy:
1. O czym opowiada Twoja marka osobista?
2. Posiadać markę czy być marką?
3. Korzyści wynikające z posiadania silnej marki osobistej w życiu prywatnym i zawodowym.
4. Złote zasady budowania strategii Twojej marki.
5. Definiowanie mierzalnych i osiągalnych celów.
Czas trwania: 2-3h

NVC (komunikacja bez przemocy) w środowisku medycznym

Program ramowy:
1.Porozumienie bez przemocy w zespole.
2.Branie całkowitej odpowiedzialności za swoje uczucia.
3.Łączenie obserwacji z faktami, naszymi potrzebami i jasnym formułowaniem konstruktywnej prośby.
4.Umiejętność wyrażania spostrzeżeń bez oceniania.
5.Ćwiczenia uzupełniające do NVC.
Czas trwania: 3h

Terminy szkoleń ustalane są indywidulanie z liderem zespołu. 
W ramach każdego ze szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymują skrypty z bogatymi materiałami oraz upominki.

Prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą ich potrzeby i system wartości. U podstaw procesu Nonviolent Communication jest pełne respektu traktowanie innych ludzi, które daje nam szansę na nawiązanie pomiędzy nimi współpracy.

Marshall Rosenberg