„Zaproś nas do siebie!”, by zgłosić chęć zorganizowania dedykowanego szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy Eco&more, dostępny od sierpnia 2021 roku.
Przed wypełnieniem formularza zachęcamy do przedstawienia założeń i celów projektu wszystkim położnym w zespole, tak aby decyzja o uczestnictwie w szkoleniu była wspólna i wszyscy mieli gotowość do podjęcia wyzwań związanych z włączeniem zdobytych informacji do codziennej pracy.

Wiedza nt. fizjologii snu niemowląt vs. postępowanie niemedyczne

 

Czas trwania: 3-4h

Problemy ze snem u noworodków i niemowląt – granica pomiędzy fizjologią a wskazaniem wczesnej interwencji terapeutycznej

 

Czas trwania: 3-4h

Zarządzanie marką osobistą położnej

 

Czas trwania: 2-3h

NVC (komunikacja bez przemocy) w środowisku medycznym

 

Czas trwania: 3h

*szczegółowy program szkoleń dostępny po zakończeniu procesu rejestracji

 

W ramach każdego ze szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymują skrypty z bogatymi materiałami oraz upominki.