Gromadzenie danych osobowych

Eco and More Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe Klientów, które są przekazywane w trakcie składania zamówienie poprzez formularz zamówienia. Są to następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres dostawy zamówienia, dane do wystawienia faktury.

Administratorem danych osobowych oraz firmowych przekazanych jest firma Eco and More Sp. z o.o., NIP 525 251 92 76, z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8 (dalej „Spółka”).

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadań wynikających z umów sprzedaży.

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy firmy Eco and More Sp. z o.o. oraz firmy logistyczne współpracujące z Eco and More Sp. z o.o. przy realizacji dostaw.

Wykorzystywanie danych osobowych

Eco and More Sp. z o.o. gwarantuje wykorzystanie danych osobowych Klientów wyłącznie w ramach funkcjonowania hurtowni. Spółka zapewnia, iż dane osobowe Klientów nie będą przekazywane osobom trzecim. Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania zebranych danych w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Wgląd do danych osobowych

Spółka umożliwia wgląd do danych Klienta w obrębie swojego konta. Klient ma również możliwość ich edycji.

Usunięcie danych osobowych

Spółka daje Klientowi możliwość zrezygnowania z jego usług oraz przetwarzania danych osobowych poprzez usunięcie swojego konta. W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość na adres  biuro@ecoandmore.pl.

Bezpieczeństwo korzystania ze strony ecoandmore.pl

Dane osobowe, które podaje Klient w formularzu zamówienia, są przesyłane do platnosci.pl za pomocą bezpiecznego połączenia (SSL).

Cookies (Ciasteczka)

Jak każda inna strona internetowa, ecoandmore.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji na stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Klient może zablokować cookies, jednak istnieje wtedy duże prawdopodobieństwu kłopotów w korzystaniu z zasobów ecoandmore.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności

Spółka dokłada wszelkich starań, aby opisać jak najdokładniej każdy produkt. Jednak nie jest w stanie zweryfikować wszystkich danych podawanych przez producentów oraz dystrybutorów na temat produktów. Dlatego Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd, którego źródłem są informacje od osób trzecich.