Zarząd Spółki

Kamilla Stańczyk
Prezes Zarządu
Marcin Stańczyk
Wiceprezes Zarządu
Witold Rogacki
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Marcin Dziewa
Magdalena Kalinowska
Igor Jeliński