Zarządzanie

Zarząd Spółki

Kamilla Stańczyk
Prezes Zarządu
Marcin Stańczyk
Wiceprezes Zarządu
Igor Jeliński
Członek Zarządu
Witold Rogacki
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Marcin Dziewa
Przewodniczący
Maria Górecka
Magdalena Kalinowska