Ekologia – czym jest? Czy jest ważna? I z czym to się w ogóle je.  

by 22 lutego 2022

Everything comes from the interrelationship between humans and nature, it is important that we figure out a way to promote and improve that relationship,” Natalie Hall 

Wszystko opiera się na wzajemnej relacji między ludźmi a naturą, ważne jest, abyśmy znaleźli sposób na promowanie i poprawę tej relacji” – Natalie Hall 

Ekologia – wstęp

Większość z nas na hasło Ekologia ma przed oczami obraz strajkujących aktywistów, przywiązanych do drzewa aby uchronić je przed wycinką, transparenty z hasłami o wyniszczaniu Ziemi oraz ekosystemu I wyginięciu wszystkich gatunków. Niestety takie wyobrażenie pozostawia dość negatywne odczucia, mimo że intencje owych aktywistów z naszej wyobraźni są poniekąd słuszne.  

Ekologia – definicja

Zacznijmy zatem od samego początku. Ekologia z greckiego oznacza: ‘oikos’ dom, gospodarstwo, środowisko, ‘logos’ słowo, umysł, wiedza. Można więc powiedzieć, że Ekologia oznacza “dom przyrody” lub “gospodarstwo przyrody”.  

Ekologia – historia

Historia pojęcia ekologii jaką znamy dziś sięga aż IV w. p. n. e. więc zawarcie jej tutaj zajęłoby kolejne kilkanaście stron. Możemy jednak przybliżyć jeden z ostatnich znaczących faktów z owej historii. W 1869r. niemiecki zoolog, przyrodnik, filozof oraz ewolucjonista Ernsta Haeckla wprowadził pojęcie ekologii jako naukę o współistnieniu i oddziaływaniu na siebie organizmów oraz środowiska, badanie wzajemnych interakcji pomiędzy osobnikami jednego bądź różnych gatunków oraz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. 

Ekologia – dlaczego jest ważna

Ekologia jak najbardziej ma znaczenie i jest ważna dla istnienia każdego z nas. Zrozumienie jaki wpływ mają organizmy na otaczające je środowisko, a w szczególności jaki wpływ ma działalność człowieka na środowiska jest kluczowa abyśmy byli w stanie utrzymać balans w przyrodzie – co powinno być naszym głównym zadaniem. Równowaga już dawno niestety została mocno naruszona i przez wiele lat mało kto się nad tym zastanawiał. Ludzie mają ogromny wpływ na świat przyrody – bezpośrednio, poprzez rybołówstwo, zbieranie plonów, zmianę użytkowania gruntów, urbanizację; a pośrednio, przede wszystkim poprzez skutki zmiany klimatu. Jest wiele powodów do niepokoju o naszą planetę, ale ekologia to także nauka optymizmu i nadziei. Dzięki studiowaniu ekologii, prowadzeniu coraz to szerszych badań na jej temat i budowaniu świadomości wśród społeczeństwa jesteśmy w stanie zbliżyć się do równowagi w przyrodzie. Warto nauczyć się jak korzystać z tego co otrzymujemy od Matki Natury i wspierać ją, a w zamian otrzymamy zdrowe warunki do życia i rozwijania się we wszelkich obszarach.  

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” – Platon 

Zdrowe dziecko- 10/2021

by 9 lutego 2022

W jesiennym gazety  „Zdrowe dziecko” ukazała się nasza reklama produktów od naszej marki Jack and Jill.
Jack N’ Jill jest naturalną pastą do zębów dla niemowląt i dzieci, bezpieczną nawet przy połknięciu. W ofercie od Jack and Jill znajdują się również : chusteczki do czyszenia dziaseł, szczoteki do zębów oraz inne akcesoria.

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin porttitor nisl nec ex consectetur, quis ornare sem molestie. 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.