• 1 Informacje ogólne
 1. Organizatorem konkursu „#Gotowinaspacer” jest firma Eco and More sp. z o.o. z siedzibą przy Boya Żeleńskiego 2/52 w Warszawie, KRS 0000399184, NIP 5252519276, działająca w imieniu marki WaterWipes.
 2. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie na swoim profilu Instagram zdjęcia z jesiennego spaceru z oznaczeniem #gotowinaspacer i oznaczeniem @waterwipes_pl
 3. Do konkursu mogą przystąpić użytkownicy portalu społecznościowego Instagram
 4. Konkurs trwa od dnia 22.11.2021 do 27.11.2021 do godziny 23:59
 • 2 Organizacja konkursu
 1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem publikacji pracy konkursowej przez osobę biorącą udział w konkursie na własnym profilu w serwisie społecznościowym Instagram.
 2. Pracę konkursową stanowi zdjęcie opublikowane na profilu użytkownika Instagram, która spełnia warunki Regulaminu (w tym oznaczenia: #gotowinaspacer oraz @waterwipes_pl)
 3. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z:
 • zaakceptowaniem warunków regulaminu,
 • złożeniem oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom na potrzeby publikacji prac konkursowych w kanałach social media Partnera oraz ewentualnej wysyłki nagród.
 • wyrażeniem zgody – w razie wygranej lub ewentualnego wyróżnienia – na publikację pracy w kanałach social media organizatora z oznaczeniem autorstwa
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • opublikowanie na swoim profilu Instagram zdjęcia z jesiennego spaceru z oznaczeniem #gotowinaspacer i oznaczeniem @waterwipes_pl

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych.

 

 • 3 Zasady przyznawania nagród
 1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na polskim profilu marki WaterWipes w serwisie Instagram.
 2. Jury konkursu składać się będzie z przedstawicieli firmy Eco and More określonych przez Organizatora konkursu.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury na podstawie następujących kryteriów: kreatywność, zgodność z regulaminem, zgodność z tematem, poziom wykonania.
 4. Decyzja jury jest ostateczna.
 5. Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatora konkursu.
 6. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na polskim profilu marki WaterWipesPL w serwisie Instagram.
 7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora konkursu po przekazaniu danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) zwycięzców za pośrednictwem skrzynki kontaktowej serwisu Instagram bądź poczty e-mail.
 8. Komisja Konkursowa wybierze 5 Laureatów Nagrody Głównej. Nagrodą Główną w konkursie jest jedno opakowanie WaterWipes 60’ Soapberry o wartości 13,22 zł brutto oraz książka „Naturalna Odporność. Radzi Matka Aptekarka” o wartości 44,90 zł brutto.

 

 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na profilu marki w serwisie społecznościowym Instagram WaterWipesPL
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.