Demand Planner Lead

by in Praca 29 marca 2022

Demand Planner Lead, który/a będzie prognozował poziom sprzedaży (forecast accuracy) i planował/a zapasy naszych produktów. Osoba na tym stanowisku musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w planowaniu sprzedaży i analizie zapasów, posiadać bardzo wysokie umiejętności analityczne oraz komunikatywnie porozumiewać się w języku angielskim.

Finance Business Partner

by in Praca 29 marca 2022

Finance Business Partnera który/a będzie odpowiedzialny za funkcję kontrollingową, w tym nadzoru nad przygotowaniem raportów finansowych, biznesowych i zarządczych. Osoba na tym stanowisku musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, posiadać bardzo wysokie umiejętności analityczne, umiejętności projektowe i szerokiego spojrzenia na biznes.